ΕΙΔΗ ΚΗΛΩΝ

κήληΚήλη ονομάζεται η πρόπτωση ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου ή τμήματος αυτού μέσα από κάποιο ευένδοτο σημείο εκτός του κοιλιακού τοιχώματος.

Συνήθως οι κήλες εμφανίζονται με τη μορφή ενός μικρού ή μεγαλύτερου εξογκώματος κάτω από το δέρμα. Οφείλονται στην αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και στην ύπαρξη κάποιου «αδύναμου» σημείου στην περιοχή της κοιλιάς.

Τα ευένδοτα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος περιλαμβάνουν στόμια, τα οποία εξυπηρετούν τη δίοδο αντίστοιχων ανατομικών στοιχείων. Τα κηλικά στόμια μπορούν να αφορούν σε θέσεις στην περιοχή της κοιλιάς με ελαττωμένη αντίσταση στην ενδοκοιλιακή πίεση ή σε θέσεις όπου το τοίχωμα εξασθενεί, λόγω συγγενούς πλημμελούς κατασκευής,  λόγω ηλικίας ή λόγω κάποιου προηγούμενου εγχειρητικού τραύματος. Όταν η ενδοκοιλιακή πίεση αυξηθεί έχουμε τη δημιουργία χάσματος, το οποίο μπορεί να διευκολύνει την δίοδο κάποιου σπλάχνου (συνήθως τμήματος εντέρου ή ενδοκοιλιακού λίπους).

Μία κήλη μπορεί να είναι συγγενής, δηλαδή να υπάρχει από τη γέννηση, ή επίκτητη, δηλαδή να εμφανιστεί αργότερα, συνήθως κατά την ενήλικη ζωή.

Είδη κηλών

Ανάλογα με το σημείο εμφάνισής τους οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος διακρίνονται σε:

Βουβωνοκήλες

Η κήλη που εμφανίζεται στο βουβωνικό πόρο (βουβωνοκήλη) αποτελεί μακράν τη συχνότερη μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, με ποσοστό εμφάνισης 75% επί του συνόλου των κηλών και επηρεάζει συχνότερα τους άνδρες. Μπορεί να εμφανιστεί στη δεξιά, ή την αριστερή μεριά και μπορεί να είναι ή λοξή ή ευθεία ή «δίκην παντελονιού», όπου συνυπάρχουν ευθεία και λοξή βουβωνοκήλη. Εάν ο σάκος της κήλης και το περιεχόμενο αυτού φτάνουν έως το όσχεο, τότε ονομάζεται οσχεοβουβωνοκήλη.

Ομφαλοκήλες

Εμφανίζεται στην περιοχή του ομφαλού ή πλησίον αυτού με τη μορφή εξογκώματος. Οι ομφαλοκήλες αντιπροσωπεύουν περίπου το 10 – 15% των συνολικών περιπτώσεων κηλών και είναι πιθανό να δημιουργηθούν και στα δύο φύλα, ιδιαίτερα στις γυναίκες κατά την περίοδο μετά την εγκυμοσύνη. Συχνά προκαλεί πόνο και ενοχλήσεις, ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει διαταραχές του πεπτικού συστήματος.

Επιγαστρικές κήλες

Εντοπίζονται στο πάνω μέρους του ομφαλού, στη λεγόμενη λευκή γραμμή (μεταξύ στέρνου και ομφαλού). Καθημερινές συνήθειες, όπως χειρωνακτική εργασία ή απότομη άρση βάρους αποτελούν το συχνότερο αίτιο εμφάνισης κήλης στην περιοχή αυτή.

Μηροκήλες

Είναι η πιο σπάνια μορφή κήλης και δημιουργείται στο σημείο του μηριαίου δακτυλίου. Αν και σπάνια είναι αρκετά επικίνδυνη, καθώς οι πιθανότητες επιπλοκής (περίσφιξη κήλης) είναι αυξημένες σε αυτό το σημείο, λόγω του περιορισμένου χώρου. Η αναλογία εμφάνισης μιας μηροκήλης στον ανδρικό ως προς το γυναικείο πληθυσμό είναι 1:3

Μετεγχειρητικές κήλες

Οι μετεγχειρητικές κήλες αποτελούν συχνό φαινόμενο σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν υποβληθεί σε κάποιο χειρουργείο στην περιοχή της κοιλιάς. Εμφανίζονται στο σημείο της τομής, καθώς διαταράσσεται η ανθεκτικότητα του κοιλιακού τοιχώματος, ενώ ο ιστός που δημιουργείται για τη σύγκλειση της τομής (ουλή) είναι πιο ευάλωτος σε σύγκριση με το φυσιολογικό ιστό.

Αίτια εμφάνισης κηλών

Όπως προαναφέρθηκε μία κήλη προκύπτει όταν αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση και δημιουργεί ένα χάσμα σε κάποιο ευένδοτο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος, από όπου προβάλει τμήμα συνήθως ενός σπλάχνου της κοιλιάς.

Παρακάτω αναφέρονται οι παράγοντες στους οποίους συνήθως οφείλεται η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης:

 • Παχυσαρκία
 • Χρόνιος βήχας
 • Δυσκοιλιότητα
 • Κάπνισμα
 • Υπερτροφία του προστάτη
 • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Πολλαπλές εγκυμοσύνες
 • Παρουσία ασκητικού υγρού (συγκεντρωμένου υγρού στην κοιλιά)
 • Αιφνίδια ή επανειλημμένη άρση μεγάλου βάρους
 • Πολύ έντονη άσκηση

Συμπτώματα & επιπλοκές

Πολλές φορές μία κήλη του κοιλιακού τοιχώματος δεν παρουσιάζει συμπτώματα, τουλάχιστον στο αρχικό της στάδιο. Πολλές κήλες παραμένουν ασυμπτώματικές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και χρόνια. Αποτέλεσμα αυτού είναι συχνά οι πάσχοντες να αναβάλουν την αντιμετώπιση της κήλης τους, εφόσον δεν τους προκαλεί κάποια ενόχληση. Η απόφαση αυτή ωστόσο ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς καμία κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, όσο μικρή και αν είναι δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ακίνδυνη. Η πιθανότητα περίσφιξης (εξαιρετικά σοβαρή επιπλοκή μιας κήλης) δεν είναι σπάνια και δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα συμβεί. Όταν όμως θα συμβεί μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ασθενούς.

Περίσφιξη κήλης συμβαίνει όταν το ενδοκοιλιακό σπλάχνο εγκλωβίζεται μόνιμα εντός του κηλικού σάκου, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάταξή του στην κοιλιακή χώρα. Το περισφιγμένο σπλάχνο πιέζεται, με αποτέλεσμα να ανακόπτεται αρχικά η φλεβική απορροή του και να δημιουργείται οίδημα. Εξαιτίας του οιδήματος πολύ σύντομα διακόπτεται και η αρτηριακή παροχή (αιμάτωση) του οργάνου, με αποτέλεσμα την ισχαιμία και νέκρωσή του.

Η περίσφιξη κήλης αποτελεί απόλυτη ένδειξη άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης, καθώς αν δεν αντιμετωπισθεί θέτει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του ασθενούς.

Τα συμπτώματα που θα πρέπει να θορυβήσουν τον ασθενή είναι:

 • Πυρετός
 • Ναυτία & εμετός
 • Φλεγμονή της περιοχής
 • Ερυθρότητα και τοπική θερμότητα
 • Ταχυκαρδία
 • Κοιλιακό άλγος
 • Αδυναμία αποβολής κοπράνων

Αντιμετώπιση κήλης του κοιλιακού τοιχώματος

Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος αντιμετωπίζονται από Εξειδικευμένο Γενικό Χειρουργό. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο ασθενής πως δεν υπάρχει συντηρητικός τρόπος αντιμετώπισης μιας κήλης και η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση είναι αποκλειστικά και μόνο χειρουργική.

Η χειρουργική κηλών του κοιλιακού τοιχώματος εξελίχθηκε παράλληλα με τη χειρουργική επιστήμη, λόγω του τεράστιου επιστημονικού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτόν. Συνεπώς σήμερα διαθέτουμε πληθώρα σύγχρονων τεχνικών που έχουν απλοποιήσει τη χειρουργική διαδικασία. Πλέον ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου την ίδια κιόλας ημέρα του χειρουργείου και είναι σε θέση να εκτελέσει σχεδόν το σύνολο των καθημερινών του δραστηριοτήτων ήδη από την επομένη.

Ο Χειρουργός που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση οφείλει να ενημερώσει τον ασθενή για όλες τις διαθέσιμες επιλογές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική). Πάντοτε έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης και τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις θα προτείνει και την καταλληλότερη μέθοδο για τον κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε με τον Εξειδικευμένο Γενικό Χειρουργό και CEO της Χειρουργικής Κλινικής Surgishape Medical Clinic και ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής κήλης του κοιλιακού τοιχώματος.

 

Εικοινωνία Εικοινωνία

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥ - ΠΑΡ:

10:00 - 21:00

ΣΑΒ:

10:00 - 15:00

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥ - ΠΑΡ:

10:00 - 21:00

ΣΑΒ:

10:00 - 15:00