ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ

Τι είναι η κύστη κόκκυγος;

Η κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία χρόνια φλεγμονή στην περιοχή του κόκκυγα. Η κύστη δημιουργείται, συνήθως, από ειστροφή τριχών μέσα στο δέρμα στο επίπεδο του κόκκυγα, ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο να είναι και συγγενής, δηλαδή να προϋπάρχει από την εμβρυϊκή ζωή.

Η κύστη κόκκυγα είναι πολύ συνηθισμένη πάθηση ιδιαίτερα σε άνδρες από την εφηβεία έως την ηλικία των 40 ετών, ιδίως σε δασύτριχα ή παχύσαρκα άτομα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της κύστης κόκκυγα;

Η κύστη κόκκυγος συνήθως εμφανίζεται σαν μια φλεγμονή στην περιοχή του κόκκυγα (πάνω από τον πρωκτό) η οποία εάν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα μπορεί να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όταν φλεγμαίνει προκαλεί έντονο πόνο και συχνά συνυπάρχει εκροή βρώμικου πυώδους υγρού από ένα μικρό δερματικό στόμιο (συρίγγιο). Επιπλέον, η φλεγμονή προκαλεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρετό, καταβολή του οργανισμού και ναυτία.

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση;

Η θεραπεία της κύστης κόκκυγος εξαρτάται από την κατάσταση της νόσου. Ένα οξύ απόστημα ελέγχεται, συνήθως, με διάνοιξη και παροχέτευση, ώστε να απελευθερωθεί το πύο, να ελαττωθεί η φλεγμονή και να ανακουφιστεί ο ασθενής από τον πόνο. Η αντιμετώπιση αυτή όμως δε θεραπεύει οριστικά την κύστη και όταν η κατάσταση βελτιωθεί, απαιτείται οριστική αντιμετώπιση με ολική αφαίρεση της κύστης.

Μία χρονίζουσα κύστη κόκκυγος θεραπεύεται αποτελεσματικά μόνο με χειρουργική επέμβαση. Η κλασική χειρουργική τεχνική συνίσταται στην πλήρη αφαίρεση της κύστης, μαζί με τους συνοδούς πόρους και τα συρίγγια (pits), ούτως ώστε να αποφευχθεί μελλοντική υποτροπή.

Στην κλασική χειρουργική τεχνική (ανοικτή μέθοδος) αφαιρείται πλήρως η κύστη μαζί με τους συνοδούς πόρους και τα συρίγγια και το τραύμα παραμένει ανοικτό. Με τη μέθοδο αυτή η πιθανότητα υποτροπής, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα στην αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος, είναι μηδαμινή.

Στη συνέχεια γίνονται καθημερινές αλλαγές του τραύματος, στην αρχή από τον ιατρό και στη συνέχεια από τον ίδιο τον ασθενή ή συγγενή του. Στις αλλαγές αυτές χρησιμοποιούνται ειδικά επιθέματα έτσι ώστε να μην υπάρχει καθόλου πόνος και ο ασθενής να νιώθει άνετα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Η πλέον σύγχρονη τεχνική αντιμετώπισης της κύστης κόκκυγος είναι η  ενδοσκοπική εξάχνωση της κύστης με τη χρήση LASER. 

Η τεχνική αυτή είναι μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που δε συνοδεύεται από τομές και ανοικτά τραύματα ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία των ασθενών που υποβάλλονταν στην κλασική τεχνική αποκατάστασης. Το Laser αυτό δεν έχει σχέση με τα Laser της αισθητικής Ιατρικής ούτε με τα κοπτικά Laser για τη διενέργεια χειρουργικών τομών. Είναι ειδική μονάδα ενδοσκοπικού Laser που εκπέμπει την ενέργεια κυκλικά (radially) σε διαφορετικό μήκος κύματος και με διαφορετική ισχύ.

Η μέθοδος έχει σαφή ένδειξη σε μη επιπλεγμένες μορφές κύστης κόκκυγος και περιλαμβάνει αρχικά τη χαρτογράφηση της πάσχουσας περιοχής και των συριγγωδών πόρων με την είσοδο μιας μικροκάμερας, έχοντας εικόνα σε οθόνη (Τεχνική EPSIT).

Στη συνέχεια, αφού καθαριστούν τα συρίγγια από τους φλεγμονώδεις ιστούς, τα εξιδρώματα και τις τρίχες που σχεδόν πάντα υπάρχουν, εισάγεται η οπτική ίνα LASER.

 

Η οπτική ίνα εκπέμπει ακτίνα laser απολύτως ελεγχόμενα, χωρίς να προκαλεί βλάβη σε παρακείμενους ιστούς. Η εφαρμοζόμενη ακτινοβολία στην εσωτερική επιφάνεια της κύστης προκαλεί μια φωτοθερμική διαδικασία (φωτοπηξία), η οποία εξαχνώνει τα τοιχώματά της και καταλήγει σε αποστείρωση της περιοχής και εν τέλει την καταστροφή της κύστης και τη σύγκλειση των συριγγίων της, με ταχεία επούλωση και σύντομη οριστική αποθεραπεία.

Εικοινωνία Εικοινωνία

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥ - ΠΑΡ:

10:00 - 21:00

ΣΑΒ:

10:00 - 15:00

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥ - ΠΑΡ:

10:00 - 21:00

ΣΑΒ:

10:00 - 15:00