ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Τι είναι το περιεδρικό συρίγγιο;

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι η επικοινωνία μεταξύ του εντέρου (εσωτερικό στόμιο) και του δέρματος, η οποία συνήθως εκδηλώνεται με εκροή πύου από το εξωτερικό του στόμιο (δερματικό στόμιο). Το περιεδρικό συρίγγιο είναι συνήθως το κατάλοιπο ενός ατελώς θεραπευθέντος περιεδρικού αποστήματος.

Ποια είναι η θεραπεία;

Η θεραπεία του συριγγίου είναι πάντοτε χειρουργική. Βασικές αρχές της θεραπείας αποτελούν:

  1. Η ανεύρεση και καταστροφή του εσωτερικού στομίου.
  2. Ο εντοπισμός της πορείας του συριγγώδους πόρου και η πλήρης εκτομή του σε όλο το μήκος του, ο περιβρογχισμός του με ράμμα ή η καταστροφή του με κάποια μορφή ενέργειας.
  3. Η αποφυγή τομής ή η όσο το δυνατόν μικρότερη τομή των σφιγκτήρων.

Η ενδοσκοπική εξάχνωση των περιεδρικών συριγγίων με τη χρήση θεραπευτικού LASER  είναι μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που δε συνοδεύεται από τομές και ανοικτά τραύματα ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία των ασθενών που υποβάλλονταν σε κλασικές τεχνικές αποκατάστασης.

Η τεχνική περιλαμβάνει αρχικά τη χαρτογράφηση της πάσχουσας περιοχής (ανεύρεση έξω και έσω στομίου του συριγγώδους πόρου). Επί χρονίων, συνθέτων καταστάσεων, πραγματοποιείται είσοδος μιας μικροκάμερας ώστε να γίνει έλεγχος του εσωτερικού των συριγγωδών πόρων και χαρτογράφησή τους, έχοντας εικόνα σε οθόνη (Τεχνική VAAFT).

Στη συνέχεια, αφού καθαριστούν τα συρίγγια από τους φλεγμονώδεις ιστούς και τα εξιδρώματα, εισάγεται η οπτική ίνα LASER δια του εξωτερικού συριγγώδους στομίου.

1

Η οπτική ίνα εκπέμπει ακτίνα Laser απολύτως ελεγχόμενα, χωρίς να προκαλεί βλάβη σε παρακείμενους ιστούς. Η εφαρμοζόμενη ακτινοβολία στην εσωτερική επιφάνεια του συριγγώδους πόρου προκαλεί μια φωτοθερμική διαδικασία (φωτοπηξία), η οποία εξαχνώνει τα τοιχώματα του συριγγίου και καταλήγει σε αποστείρωση της περιοχής και εν τέλει τη σύγκλειση του συριγγίου με ταχεία επούλωση και σύντομη οριστική αποθεραπεία.

2

Εικοινωνία Εικοινωνία

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥ - ΠΑΡ:

10:00 - 21:00

ΣΑΒ:

10:00 - 15:00

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥ - ΠΑΡ:

10:00 - 21:00

ΣΑΒ:

10:00 - 15:00